Postavljanje visokih standarda u elektrotehničkim rješenjima.

Naše usluge imaju za cilj stvoriti učinkovita, pouzdana, održiva i ekološki prihvatljiva energetska rješenja.

Projektiranje

Grid ONE svojim klijentima pruža uslugu izrade svih razina projektne dokumentacije u elektroenergetici za niski, srednji i visoki napon, obnovljive izvore energije te napredne mreže:

idejna rješenja i projekti
glavni projekti
izvedbeni projekti
projekti izvedenog stanja

Višegodišnjim iskustvom svojih zaposlenika, Grid ONE daje kvalitetna tehnička rješenja koristeći najnovije programske alate.

Konzalting

Svojim korisnicima, Grid ONE nudi savjetodavne usluge u domeni naprednih mreža i razvoja projekata OIE. Kako svaki projekt nosi svoje specifičnosti, ključan je fleksibilan i agilan pristup za razvoj projekta. Grid ONE sudjeluje u svim fazama razvoja projekta, od preliminarne procijene lokacije za izgradnju OIE projekata, preko administrativno tehničke podrške, do realizacije i operativnog rada elektrana ili drugih energetskih objekata.

Grid ONE nudi suradnju i na izradi projekata financiranih iz EU fondova u području elektroenergetskih postrojenja, obnovljivih izvora energije te naprednih mreža.

Konzalting

Svojim korisnicima, Grid ONE nudi savjetodavne usluge u domeni naprednih mreža i razvoja projekata OIE. Kako svaki projekt nosi svoje specifičnosti, ključan je fleksibilan i agilan pristup za razvoj projekta. Grid ONE sudjeluje u svim fazama razvoja projekta, od preliminarne procijene lokacije za izgradnju OIE projekata, preko administrativno tehničke podrške, do realizacije i operativnog rada elektrana ili drugih energetskih objekata.

Grid ONE nudi suradnju i na izradi projekata financiranih iz EU fondova u području elektroenergetskih postrojenja, obnovljivih izvora energije te naprednih mreža.

Elaborati i studije

Uz izradu projektne dokumentacije Grid ONE pruža svojim klijentima mogućnost savjetovanja te izradu tehničke dokumentacije i potrebnih elaborata kao što su:

studiju izvedivosti elektrane;
elaborat mogućnosti priključenja (EMP);
elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP);
elaborati utjecaja elektrane na mrežu (EUEM);
elaborati podešenja zaštite (EPZ).

Osim navedenog, Grid ONE izrađuje različite studije za dodatnu analizu financijskog ili tehnološkog segmenta OIE projekata.

Istraživanje i razvoj

Jedna od temeljnih djelatnosti kojima se Grid ONE bavi je razvoj i istraživanje. Iskustvo na nacionalnim i međunarodnim razvojnim projektima u domeni naprednih mreža rezultiralo je partnerskim odnosima sa stručnom i znanstvenom zajednicom. Težnja Grid ONE je etablirati se kao vodeće poduzeće i platforma za razvoj digitalnih rješenja u energetici.

Pored vlastitih razvojnih projekata, Grid ONE svoju ekspertizu nudi i trećim stranama. Ukoliko imate razvojnu ideju za proizvod ili uslugu u domeni energetike, a nemate vlastite resurse za realizaciju ili tražite partnera za zajednički razvoj, Grid ONE vam može pomoći.

Istraživanje i razvoj

Jedna od temeljnih djelatnosti kojima se Grid ONE bavi je razvoj i istraživanje. Iskustvo na nacionalnim i međunarodnim razvojnim projektima u domeni naprednih mreža rezultiralo je partnerskim odnosima sa stručnom i znanstvenom zajednicom. Težnja Grid ONE je etablirati se kao vodeće poduzeće i platforma za razvoj digitalnih rješenja u energetici.

Pored vlastitih razvojnih projekata, Grid ONE svoju ekspertizu nudi i trećim stranama. Ukoliko imate razvojnu ideju za proizvod ili uslugu u domeni energetike, a nemate vlastite resurse za realizaciju ili tražite partnera za zajednički razvoj, Grid ONE vam može pomoći.

100% Green Web Hosting

Grid ONE d.o.o.

Avenija Dubrovnik 15
10000 Zagreb, Croatia
info@gridone.hr

Grid ONE is a proud member of Zagreb Innovation Centre

100% Green Web Hosting