Rješenja za bolju budućnost

Zajedničko stvaranje omogućuje kombiniranje različitih perspektiva i skupova vještina, što rezultira inovativnim i učinkovitim rješenjima koja dovode do značajnih i utjecajnih rezultata.

EU Projekti

Europski projekti igraju ključnu ulogu u promicanju suradnje i suradnje između različitih zemalja i regija, pomažući u izgradnji mostova i prevladavanju kulturnih i društvenih prepreka. Oni također pridonose razvoju inovativnih rješenja za zajedničke izazove, istodobno potičući gospodarski rast, društvenu uključenost i održivi razvoj diljem kontinenta. Nadalje, europski projekti nude prilike za umrežavanje, razmjenu znanja i razvoj vještina, omogućujući pojedincima i organizacijama da unaprijede svoje kapacitete i prošire horizonte.

I4 Trust

Solar Charge API

Solar Charge API je europski projekt započet 2023. godine, podržan sredstvima i4Trust na 2. otvorenom pozivu. Cilj projekta je razvoj novih znanja, alata i platforme na kojoj solarne elektrane i vlasnici električnih vozila mogu razmjenjivati podatke u Fiware Smart Data Model Formatu. Solar Charge API će implementirati veliki skup podataka za generiranje pametnih prijedloga za punjenje na temelju podataka koje osiguravaju dionici mreže. Prijedlozi za pametno punjenje EV-a i predložen dnevni raspored punjenja po regiji bit će dostupan putem API poziva putem NGSI-LD APIja kako bi se osiguralo da pametni rasporedi punjenja budu dostupni i razumljivi ostalim članovima.

Projektni partneri: ICENT (Hrvatska), Parity Platform P.C (Grčka), Helios RES L.P. (Grčka), Acrovolt P.C. (Grčka), eVmotion Ltd. (Cipar), Grid ONE (Hrvatska)

Ukupni trošak projekta iznosi: 101.600,00 €

Innovation Norway Projekt

Moja energetska zajednica projekt je istraživanja i razvoja započet 2022 godine. Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia. Riječ je o programu poslovnog razvoja koji ima za cilj povećati stvaranje vrijednosti i održivi rast u hrvatskom privatnom sektoru. Programska podrška inovativnim tehnologijama, procesima i uslugama, razvoj i implementacija inovativnih proizvoda i usluga.

Projektni partneri: Syntio d.o.o., Grid ONE d.o.o.
Ukupni trošak projekta iznosi 762.496,00 €
Trajanje projekta: 01.10.2022. – 31.3.2024.

ILN Grants
ILN Grants

Innovation Norway Projekt

Moja energetska zajednica projekt je istraživanja i razvoja započet 2022 godine. Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia. Riječ je o programu poslovnog razvoja koji ima za cilj povećati stvaranje vrijednosti i održivi rast u hrvatskom privatnom sektoru. Programska podrška inovativnim tehnologijama, procesima i uslugama, razvoj i implementacija inovativnih proizvoda i usluga.

Projektni partneri: Syntio d.o.o., Grid ONE d.o.o.
Ukupni trošak projekta iznosi 762.496,00 €
Trajanje projekta: 01.10.2022. – 31.3.2024.

EU

Bespovratna sredstva za novoosnovana poduzeća

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava “Bespovratne potpore na novoosnovana poduzeća” provodimo projekt “Platforma za pristup podacima o potrošnji i proizvodnji električne energije u naprednim mrežama”, referentni broj projekta NPOO.C1.1.2.R2-I3.02.0270, koji će omogućiti značajno povećanje količine raspoloživih podataka o potrošnji i proizvodnji električne energije kod krajnjih korisnika.

Projektom će se razviti komunikacijski uređaj koji omogućuje prikupljanje i slanje podataka s naprednih brojila krajnjih korisnika u skoro realnom vremenu te sveobuhvatna cloud platforma na kojoj se podaci pohranjuju, obrađuju i prikazuju kroz vizualizacijska rješenja.

Ukupna vrijednost projekta: 176.156,75 €

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 155.128,13 €

Dodijeljena bespovratna sredstva: 131.083,26 €

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2023. – 01.12.2024.

100% Green Web Hosting

Grid ONE d.o.o.

Avenija Dubrovnik 15
10000 Zagreb, Croatia
info@gridone.hr

Grid ONE is a proud member of Zagreb Innovation Centre

100% Green Web Hosting